Polityka prywatności

 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ROMANETKA.PL

Poniżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo podczas użytkowania sklepu internetowego romanetka.pl, prowadzonego przez P.H.U. ALTUS Daniel Gawron (adres prowadzenia działalności: Szkolna 17, 42-256 Turów) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9490680371, adres poczty elektronicznej info@romanetka.pl, numer telefonu 695736365 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika operatora). Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak i czerpaniu korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki Prywatności jest niezgodny z wolą użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania ze sklepu.

Każdego użytkownika sklepu internetowego romanetka.pl obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w momencie korzystania ze sklepu.

Sklep internetowy romanetka.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników sklepu. Nigdy nie wpływa to na priorytetową zasadę: nie sprzedajemy, nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych użytkowników sklepu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych odbywa nie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych.

Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty. Są one zbierane przez administratora sklepu w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych użytkownika.

Dokonanie przez użytkownika zakupu w sklepie internetowym romanetka.pl i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z tym, iż Administratorem podanych danych osobowych staje się P.H.U. ALTUS Daniel Gawron z siedzibą w Turowie. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez P.H.U. Altus wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.

Dane osobowe ujawnione w formularzu kontaktowym przetwarzane są przez P.H.U ALTUS wyłącznie w celach kontaktowych i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania kontaktu.

Jedynie za zgodą użytkownika, jego dane mogą zostać wykorzystane do celów innych niż wskazane wyżej (np. marketingowych).

Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy sklepu internetowego romanetka.pl mają dostęp do danych osobowych użytkowników sklepu. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

Użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej danych osobowych Użytkownika, które są u Nas przechowywane, oraz do prostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i usunięcia tych danych. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z danych osobowych, a także w przypadku woli realizowania przysługującemu Użytkownikowi prawa do prostowania, blokowania czy ograniczenia przetwarzania danych oraz w razie odwołania ewentualnych udzielonych zgód lub sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o kontakt i przesłanie nam wiadomości na adres info@romanetka.pl. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu sklepu romanetka.pl jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się oraz wypowiedzeniem umowy.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM ROMANETKA.PL

Zamówienie złożone w sklepie internetowym romanetka.pl zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:

  1. Imię i nazwisko,

  2. Nazwa firmy (jeśli konieczne),

  3. NIP firmy (jeśli konieczny),

  4. Adres wysyłkowy i/lub adres do faktury,

  5. Adres poczty elektronicznej,

  6. Numer telefonu.

Są one niezbędne do prawidłowego i pełnego przebiegu zakupów oraz pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze każdego Klienta. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia.

Sklep internetowy romanetka.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom sklepu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz - w wyjątkowych sytuacjach - kontaktowania się z nimi w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

W celu zrealizowania zamówienia przekazujemy dane Użytkownika firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Użytkownik wybierze w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub Użytkownika dostawcy usług płatniczych

 

Jeśli Użytkownik udzieli na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.


Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości drogą elektroniczną na adres info@romanetka.pl lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody dane podane przez Użytkownia zostaną usunięte, o ile nie zostanie wyrażona wyraźna zgody na dalsze korzystanie z danych użytkownika w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

 

InPost S.A.

ul. Wielicka 28

BUSINESS PARK Budynek B

30-552 Kraków

NEWSLETTERY

Wyrażenie zgody podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo sklepowi internetowemu romanetka.pl do okresowego wysyłania użytkownikom serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.

Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres info@romanetka.pl. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie internetowym romanetka.pl.

Administratorem danych osobowych w postaci podanego adresu e-mail jest P.H.U. ALTUS Daniel Gawron z siedzibą w Turowie, ul. Szkolna 17, 42-256 Turów, email: info@romanetka.pl. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez P.H.U. ALTUS wyłącznie w celu realizacji usługi Newsletter i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja celu, o którym mowa powyżej.

Sklep internetowy romanetka.pl zastrzega sobie prawo do:

  • chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych,

  • nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników,

  • usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin sklepu internetowego romanetka.pl

INTEGRACJA Z TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE

W celu prezentacji naszego Znaku Jakości Trusted Shops, a także zebranych opinii klientów i oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po złożeniu zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowany jest Trustbadge firmy Trusted Shops.

Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym prezentowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane w ten sposób usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy.

W przypadku skorzystania z Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie Trustbadge. Wskazane powyżej dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie do siedmiu dni od momentu zakończenia wizyty na stronie.

Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po złożeniu zamówienia w sklepie zdecydują się Państwo na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte z Trusted Shops.

WTYCZKI PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na naszej stronie używane są tzw. "wtyczki" portali społecznościowych Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook oraz Google. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli zostanie użyta dana wtyczka, np. poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika. 
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców. 

COOKIES (CIASTECZKA)

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Cookies, czyli tzw. "ciasteczka" to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, wysyłane do komputera użytkownika sklepu internetowego romanetka.pl w celu identyfikacji i późniejszego ułatwienia korzystania z witryny. Nie są one szkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Oczywiście jest możliwe korzystanie ze sklepu także bez użycia plików cookies, ale dopiero po odpowiednim ustawieniu przeglądarki internetowej. Wykorzystywane przez sklep ciasteczka mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak login czy hasło, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowana do jego indywidualnych potrzeb,

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

- utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła.

W ramach serwisu używane są następujące rodzaje ciasteczek:

- "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać drogą elektroniczną na adres info@romanetka.pl

Więcej szczegółów dotyczących ochrony danych osobowych oraz polityki prywatności: www.romanetka.pl/regulamin