Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy

Reklamacje 

Dokładamy wszelkich starań, aby oferowany przez Nas towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub popsuł się nie z Twojej winy, możesz go reklamować. Zobowiązani jesteśmy odpowiedzieć na Twoją reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Jeśli w naszym magazynie będziemy posiadali reklamowany produkt, wyślemy Ci nowy, jeśli nie będziemy go już mieli w magazynie, zwrócimy Ci jego równowartość. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Zgodnie z ustawą z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia zakupu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W naszym sklepie termin ten wydłużyliśmy do 30 dni od dnia dostarczenia zakupu. Aby skorzystać z tego prawa, należy poinformować  Nas w sposób jednoznacznego oświadczenia drogą mailową  (info@romanetka.pl) lub pocztową (P.H.U. ALTUS Daniel Gawron, Szkolna 17, 42-256 Turów), podając imię, nazwisko, pełny adres korespondencyjny oraz o ile są dostępne numer telefonu i adres email. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to konieczne. Przypominamy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy produktów:

  • których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego potrzeb;
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonywania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • umowy zawartej na aukcji publicznej.

Po otrzymaniu Twojego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży przesyłamy drogą elektroniczną, na wskazany przez Ciebie adres, potwierdzenie jego odebrania.

 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie płatności związane ze złożonym przez Ciebie  zamówieniem, również koszt przesyłki w pierwszą stronę, jednakże tylko do wysokości najtańszej oferowanej przez Nas przesyłki. Natomiast nie zwracamy bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Zwrot płatności dokonamy takimi samymi kanałami płatności, jakie zostały użyte przez Ciebie, chyba że wyraźnie zaznaczysz inną opcję w momencie złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli produkty zostaną odesłane przed upływem terminu 14 dni. Pamiętaj, że przy odstąpieniu od umowy nie ponosimy bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Miej na względzie, że jeśli towar zostanie uszkodzony lub będzie posiadał wyraźne ślady użytkowania, to mamy prawo pomniejszyć kwotę wartości zwróconych rzeczy.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego, jak również prawa Konsumenta odstąpienia od umowy, zawarte są w regulaminie sklepu, który dostępny jest pod adresem http://romanetka.pl/regulamin

Do złożenia reklamacji, jak również odstąpienia od umowy, przydatne będą odpowiednie druki. Aby je pobrać, kliknij prawym przyciskiem myszy na poniższy link i wybierz "Zapisz element docelowy jako..."

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - plik w formacie PDF (27,3 KB)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej - plik w formacie PDF (33,9 KB)